Болката като лечебна фаза и път към светлината

Болката като лечебна фаза и път към светлината

Искам да споделя с вас едно осъзнаване, от което съм видяла практическа полза Всички понякога живеем в балони, сиреч илюзии. И тези балони са тънкостенни, нищо, че докато сме в тях, ни изглеждат нерушими като графен (най-силният материал на планетата).

из стихосбирката БДЗХ

Ти си като развален ветропоказател – всички посоки отиват на вятъра. С теб съм на течение. С теб съм стечение на хиляди ветрове.   *  *  * Претопляш ме като вчерашна манджа. Губя витамини и интерес. Всеки ден идвам готова