Блог

Мандала на човешките потребности, ценности и смисъл в Естествената психотерапия

Ако изходната ни точка за обследването на темата е всеизвестната пирамида на Маслоу, ето потребностите според него в градацията им […]